Všeobecné podmienky nakupovania prostredníctvom internetového obchodu, ktorého prevádzkovateľom je KA&EM,s.r.o. (ďalej len „www.rs-tuning.sk“), sa riadia obchodným zákonníkom č.513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov a ďalej sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom:

Ceny a tovar

www.rs-tuning.sk je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvádzané s DPH, ktorá pripadá na ťarchu konečného spotrebiteľa. Tovar ponúkaný prostredníctvom www.rs-tuning.sk je štandardnej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov.

Objednanie tovaru

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom www.rs-tuning.sk. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému. Pokiaľ zákazník pri registrácií správne vyplní emailovú adresu, bude mu na ňu doručená prefaktúra ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému. Predfaktúra nieje účtovný doklad. Pokiaľ sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí predfaktúra na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás prosím kontaktujte.

Spôsob platby

Zákazník môže za tovar zaplatiť vopred prevodom na účet www.rs-tuning.sk na základe fakturačných údajov z predfatúry, alebo pri preberaní zásielky čiže na dobierku. Ale pri nákupe špecifického tovaru ktorý je na objednávku požadujeme zaplatenie zálohy až do výšky 100% z celkovej sumy. Pri takejto objednávke bude zákazníkovi odoslaná zálohová faktúra. Po pripísaní čiastky na účet bude tovar neodkladne odoslaný zákazníkovi na fakturačnú, resp. dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zástupca, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom uvedených údajov, a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomite.

Dodanie tovaru

Termín dodania je závislý na druhu objednaného tovaru. V prevažnej väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 1-10 pracovných dní. (Ak je tovar skladom, dodanie nasledujúci pracovný deň. Ak skladom nie je, dodanie do 10 pracovných dní.) V prípade menej bežného alebo problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu lehotu na najmenšiu možnú dobu. Pokiaľ dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou emailu.

Spôsob doručenia

Kuriérskou službou - tovar bude doručený na fakturačnú, prípadne dodaciu adresu (ak je zadaná v objednávke). Doručenie prebehne v pracovné dni počas pracovnej doby. Poštovné hradí príjemca. Pri nákupe nad 150,- euro je poštovné zdarma. Cena dopravy závisí od váhy tovaru: Pri váhe do 15kg je poštovné 6 ,- eur. Prevzatie tovaru - zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť pri prevzatí zásielky skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Pokiaľ príjemca zistí zjavné nedostatky, oznámi túto skutočnosť bez odkladu prepravcovi, ktorý je povinný spísať zápis o škode. Príjemca zásielky je povinný prekontrolovať poškodenie obsahu zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi najneskôr do 3 dní od doručenia zásielky.

Záruka a reklamácie

Uplatnenie reklamácie (teda zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb, vrámci podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou podľa § 616 občianskeho zákonníka) je možné uskutočniť na adrese prevádzky predajcu, odporúčame dopredu si dohodnúť termín telefonicky alebo e-mailom. ** Pokiaľ máte v akomkoľvek aspekte nášho prevádzkového poriadku nejasnosti, pochybnosti, či Vám niektorá jeho časť nevyhovuje, kontaktujte nás. Vždy sa snažíme vyjsť zákazníkovi v ústrety v záujme jeho spokojnosti!